23 APR

Historisch congres ‘De kogel is door de kerk’

Oost Gelderland in de 80-jarige oorlog

AFGELOPEN

Op zaterdag 23 april 2016 organiseert Stichting ‘Grolle Vrij’ (SVG) in samenwerking met haar Duitse partner ‘Kult’ (Kultur Lebendige Tradition) van Kreis Borken een congres over Oost Gelderland tijdens de 80-jarige oorlog.

Het is deze de bedoeling om vanuit een grensoverschrijdende visie de 80-jarige oorlog (en dreissigjahrien krieg) vanuit het perspectief van Gelderland en de naburige Kreis Borken nader te beschouwen. Doelstelling van het congres is primair het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van de 80-jarige oorlog in het oosten van de republiek en het ontwikkelen van een grensoverschrijdende visie op de relatie tussen de 80-jarige oorlog in Nederland en 30-jarige oorlog in Duitsland. Tijdens het congres zal de focus vooral liggen op de wetenschappelijke onderbouwing van de historische context.

Deze bijeenkomst richt zich naast vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld, op studenten en (aankomende) leraren geschiedenis en vergelijkbare functionarissen die beroepshalve te maken hebben met dit stuk geschiedenis. Tevens is het congres ook bedoeld voor alle geïnteresseerden in de geschiedenis van de oostelijke Nederlanden en naburige Duitse grensstreek.

Het congres zal plaatsvinden in en rond de historische setting van de oude Calixtus(kerk) en oude Vestingstad Grol en duurt de hele dag.