06 MEI

Wederopbouw: een kansrijke erfenis

Expositie in de Oude Calixtus

AFGELOPEN

De belangstelling en waardering voor het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965) nemen de laatste jaren gestaag toe. Daarom organiseert de gemeente Oost Gelre tot 6 mei 2017 de expositie “Wederopbouw: een kansrijke erfenis”. De expositie wordt gehouden in de Oude Calixtus te Groenlo.

De periode van wederopbouw
De periode van wederopbouw kenmerkt zich door verschillende bouwactiviteiten. Het omvat het feitelijke herstel van de oorlogsschade in de bestaande omgeving. Maar ook het naoorlogs herstel van de algemene bouwproductie en de daarmee gepaard gaande omvangrijke stads- en dorpsuitbreidingen (vroeg-naoorlogse wijken), aanleg van haven- en industriegebieden, infrastructurele werken, herinrichting van het landelijk gebied en wederopbouw van boerderijen.

Wat is er te zien?
- De landelijke expositie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- Ruilverkaveling Zieuwent. De ruilverkaveling heeft de oorspronkelijke kleine structuur in Zieuwent veranderd gebracht. De percelen werden groter, de verbindingen strakker, het landschap veranderde van kleinschaligheid naar grootschaligheid. De expositie laat deze gebeurtenis in de wederopbouw periode zien.
- De wederopbouwperiode is een bijzondere in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het was een periode van vernieuwing op het gebied van architectuur door de ontwikkeling en toepassing van tal van nieuwe materialen en werkwijzen. Ook werd in de architectuur steeds vaker kunst toegepast.
- Joop Kruip. Joop Kruip, kunstenaar uit Lichtenvoorde heeft in die periode veel werken gemaakt. Enkele van zijn ontwerpen en het resultaat daarvan in de gebouwen worden tentoongesteld.