Circumvilatielinie in Groenlo

Tijdens de belegering in de 80-jarige Oorlog werd in een straal van ongeveer drie kilometer rond de stad Grol een aaneengesloten aarden wal met gracht gebouwd. Het primaire doel van deze circumvallatielinie was het voorkomen dat volk uit Grol kon ontsnappen, maar ook om te beletten dat hulp van buitenaf de belegerde stad zou bereiken of Grol zou kunnen ontzetten. Alle legerkampen, zoals de kampen van Frederik Hendrik, Ernst Casimir en Willem van Nassau, heer van de Lek lagen aan de linie. Ook werden meerdere schansen gebouwd waar de Staatse belegeraars zich ophielden en zich konden verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Net als zijn halfbroer Maurits van Oranje, die Groenlo in zijn carrière driemaal belegerd had, liet Frederik Hendrik buitenlandse troepen samenwerken bij het bouwen van schansen. Zo werd een Friese, Hollandse, Franse en Engelse schans gebouwd in 1627. Naast schansen werden enkele tientallen constructies aan de circumvallatielinie gebouw, zoals redoutes, redans en hoornwerken. Batterijen met kanonnen werden aangelegd om de stad onder vuur te nemen. De straal van twee à drie kilometer rond Grol werd aangehouden omdat dit net buiten het bereik was van de kanonnen uit die tijd, zodat ze veilig waren voor vuur uit Grol. Nog steeds zijn enkele van deze schansen te bezichtigen en kan men één keer in de 3 jaar de slag om Grolle herbeleven.