Oude Calixtuskerk

Slag om Grolle spektakel in de Oude Calixtuskerk in Groenlo

Een meeslepende en unieke multimediashow in de middeleeuwse Oude Calixtuskerk in Groenlo. Beleef de belegering en verovering in 1627 van de oude vestingstad Grol. Sta oog in oog met de roemruchte veldheer en stadhouder Frederik Hendrik.

De Oude Calixtus is niet alleen een fraaie laatmiddeleeuwse kerk in het hart van Groenlo, maar ook een multifunctioneel podium, een aangename omgeving voor rouw en trouw, een droge marktplaats voor vraag en aanbod, een ontmoetingsplek voor educatie, cultuur, religie en ontspanning.

De Oude Calixtus is een laatgotisch kerkgebouw met toren en staat aan de Mattelierstraat 5 in het Gelderse Groenlo. De kerk, een rijksmonument, is eigendom van de Stichting Oude Gelderse Kerken, waarbij de (stads)toren in handen is van de Gemeente Oost Gelre. De grond waarop het gebouw staat, evenals het achterliggende kerkhof zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Groenlo.
Binnen in het gebouw kunnen we een grote tweedeling zien tussen het koor en het schip. Het koor is de thuisbasis van de Hervormde Gemeente en dient als kerkelijk centrum voor de erediensten en nevenactiviteiten. Door middel van een glazen wand is het koor gescheiden van het schip met 2 zijbeuken, een ruimte van 600 m2 die open staat voor een zo breed mogelijk gebruik.

Korte geschiedenis

1277 Groenlo (of Grol) krijgt uitgebreide stadsrechten.
1371 Oudst bekende gegevens over de bouw van de toren.
1470 Bouw laatgotische koor, kerk krijgt huidige vorm.
1627 Prins Frederik Hendrik verovert Grol definitief op de Spanjaarden.
1672 Het rampjaar. Groenlo wordt door Bernard van Galen, bisschop van Münster (Bommen Berend) veroverd. De kerk wordt zwaar beschadigd.
1674 De bisschop moet de veroverde gebieden teruggeven. De kerk komt voorgoed in handen van de protestanten.

1798 De toren wordt uit militair-strategische redenen eigendom van de burgerlijke Gemeente Groenlo.
1836 Blikseminslag in de toren. Deze brandt geheel uit, de kerk tevens zwaar beschadigd. Het 17e eeuwse orgel wordt geheel vernield. De spits wordt herbouwd in de huidige vorm.
1945 De kerk getroffen door een vliegtuigbom. Een gedeelte van de gewelven van de zuidbeuk stort in en het orgel uit 1838 wordt beschadigd.
1950 Grote restauratie van de kerk. Er wordt een nieuw orgel (Flentrop) geplaatst.
1953 De Gemeente Groenlo restaureert de toren en maakt een open lantaarn in de spits t.b.v. een carillon.
1956 Een Klokkencomité schenkt een carillon van 18 klokken aan de Gemeente Groenlo.
1963 Door slecht materiaalgebruik wederom restauratiewerk aan de kerk en toren. Alle polychromeerwerk dat nog onder het witte stucwerk zit wordt weggekapt voor een nieuwe harde pleisterlaag van perlite.
1977 In verband met het 700-jarig bestaan van de stad Groenlo wordt het carillon uitgebreid tot 37 klokken.
1978 De kerk (behoudens de toren) wordt overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.
1999 De Gemeente Groenlo moet door constructief verval van de toren noodgedwongen snel een grote restauratie voorbereiden
2000 De restauratie wordt uitgevoerd en een nieuw Klokkencomité zorgt voor een uitbreiding van de beiaard met 10 klokken tot 47.
2003 Er vindt een bouw- en kleurhistorisch onderzoek plaats.
2006/2007 Restauratie en voorbereiding herbestemming. Heropening december 2007.
2009 Spectaculaire verbeelding van de Slag om Grolle in de Oude Calixtus
2014-2017 Restauratie kerktuin en grafmonumenten

Vanuit de Oude Calixtuskerk is besloten, in deze bijzondere tijd, uitsluitend groepen op afspraak te ontvangen.
Om u goed van dienst te kunnen zijn, wordt een aanmeldtermijn van tenminste 48 uur toegepast.

Ontvangst vindt plaats volgens de RIVM-richtlijnen.
Groepen kunnen zich per mail aanmelden bij Dhr. Verheij:  btmverheij@gmail.com

Ten tijde van de coronacrisis wordt de Oude Calixtuskerk niet opengesteld voor individuele bezoekers.
De vrijwilligers van de Oude Calixtuskerk danken u voor uw begrip!

Beleef de slag om Grolle in de Oude Calixtuskerk

Kom naar de Oude Calixtuskerk in Groenlo om het verhaal zelf mee te maken. Ervaar de Slag om Grolle in dit unieke historische decor. Leef mee met de aangrijpende belevenissen van negen hoofdpersonen. Zo wordt geschiedenis een levende wereld met mensen van vlees en bloed.

Overdag
…ervaar je in drie bijzondere tenten de belevenissen van negen hoofdpersonen tijdens de Slag om Grolle. De meeslepende verhalen van Geloof, Hoop en Liefde spelen zich af in ‘de stad Grol’, in ‘de Engelse schans’ en in ‘het kamp van Frederik Hendrik’.

‘s Avonds
…worden de drie tenten tot boven in het gewelf gehesen. Dan is de fraaie oude kerk het decor voor een weergaloze show van beelden, licht en geluid, waarin de negen personen weer de hoofdrol spelen. Een spannend spektakel voor jong en oud.

Oude Calixtuskerk

Mattelierstraat 5
7141 BP Groenlo