Privacyverklaring

Groenlo.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Groenlo.nl persoonsgegevens verwerkt van leden, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Groenlo.nl zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.