Expositie Erik Wamelink in galerie KiK

Expositie Erik Wamelink in galerie KiK

Vijftig jaar geleden, omstreeks 1973, stichtte Erik Wamelink als 25-jarige architectuurstudent in Lichtenvoorde zijn eigen architectenbureau onder de naam Buro voor Architectuur Erik Wamelink.

Terugblikkend op zijn rijke oeuvre, dat in talrijke (vak)bladen en andere publicaties nationaal en internationaal wordt geroemd, kun je stellen dat Erik’s architectuuropvatting een alom erkende impuls heeft gegeven aan het ontwerpen van met name ‘Het Vrijstaande Woonhuis’.

Geïnspireerd door de grote meesters van het modernisme uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en de latere voorbeelden van de naoorlogse nieuwe zakelijkheid zocht en vond Erik zijn eigen unieke weg.

Uniek door niet te kopiëren maar door te verwijzen.
Wars van ’toeters en bellen’ en altijd met de intentie om betekenisvolle architectuur te maken waarbij mens, plek en functionaliteit leidend zijn.

De tentoonstelling in Galerie KiK in Groenlo toont een overzicht van 50 jaar zoeken, studeren en doorzetten in maquettes, foto’s en tekeningen.

In de buurt